SDG 6: schoon water en sanitair

iwatersmarts de stad watersmart maken via het hemelwaterplan

De klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen, onder andere als het gaat over waterbeheer. Denk maar aan hevige regenval of periodes van droogte.
Stad Mechelen kampt met wateroverlast maar tegelijk met droogte. Met een beter hemelwaterbeheer en een hemelwaterplan kunnen we dit in de toekomst voorkomen. We moeten water meer ter plaatse houden door het op te vangen voor hergebruik en te laten infiltreren en minder snel naar de riolering laten afvloeien. Ook door minder te verharden kunnen we regenwater meer laten infiltreren en dus het grondwater terug aanvullen.
We willen dus Watersmart zijn, ook in de landbouw: in 2021 zal er een bufferbekken gerealiseerd worden in Hombeek. Dit bufferbekken wordt ‘smart’ gemaakt en zo kunnen boeren en landbouwers uit de omgeving water uit het bekken oppompen en na zuivering gebruiken om groenten te irrigeren. Deze projecten brengen verschillende diensten samen: openbaar domein, klimaat en duurzaamheid, projecten en planning, Milieu en landbouw, economie, bouwdienst, …

Ook jij bent een SDG-held met deze tips:
• Wees zuinig met water bij het tandenpoetsen, baden en schoonmaken.
• Meld (en fix) elke lek, klein of groot.
• Drink kraantjeswater.