SDG 4 - Gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen

Inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen

  • Wist je dat in Vlaanderen meer dan 100% van de secundaire scholieren vroegtijdig de schoolbanken verlaat?
  • Wist je dat Erasmus niet enkel populair is bij universiteits- en hogeschoolstudenten, maar dat ook steeds meer leerlingen en leraren uit het technisch en beroepsonderwijs intenationale ervaring opdoen via een Erasmus + stage?