SDG 13 - Actie om de klimaatverandering te bestrijden

Dringende maatregelen  nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden

  • Wist je dat België tot de top 5 behoort van landen binnen Europa met de hoogste COuitstoot per capita?
  • Wist je dat 1 autokilometer ongeveer 2 bomen vergt om de uitstoot van CO2 te neutraliseren
  • Wist je dat reeds meer dan 2/3de van de Belgische steden en gemeenten de burgemeestersconvenant ondertekend hebben? Hiermee engageren steden en gemeenten zich om de COuitstoot op hun grondgebied sterk te verminderen.
  • Wist je dat de Vlaamse overheid jaarlijks een Klimaatprijs uitreikt aan 10 klimaatprojecten? Eén van de voorwaarden voor gemeentebesturen om deel te nemen is de ondertekening van het burgemeestersconvenant.