SDG 13 - Actie om de klimaatverandering te bestrijden

Dringende maatregelen  nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden

CO2 uitstoot

1 autokilometer 

  • Wist je dat reeds meer dan 2/3de van de Belgische steden en gemeenten de burgemeestersconvenant ondertekend hebben? Hiermee engageren steden en gemeenten zich om de COuitstoot op hun grondgebied sterk te verminderen.

Belgium map

  • Wist je dat de Vlaamse overheid jaarlijks een Klimaatprijs uitreikt aan 10 klimaatprojecten? Eén van de voorwaarden voor gemeentebesturen om deel te nemen is de ondertekening van het burgemeestersconvenant.

climate change action