SDG 5 - Gender gelijkheid

Gender gelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes

  • Wist je dat meer dan 50% van het gemeentepersoneel in Vlaanderen vrouwen zijn, meer minder dan 15% van het burgemeesterskorps vrouwelijk? Er is dus nog steeds werk aan de winkel wat betreft gendergelijkheid, ook bij ons. 
  • Wist je dat het gemiddeld bruto uurloon van mannen in België (volgens de laatste cijfers) zo'n 10% hoger ligt dan dat van vrouwen? Deze loonkloof bedraagt in verschillende Europese landen, zoals Spanje en Duitsland, zelfs meer dan 20% en loopt in Cambodia op tot 60%. De loonkloof is onder meer een gevolg van ongelijke loopbaankansen en het goter aandeel vrouwen dat deeltijds werkt.
  • "Slechts één op vijf topambtenaren die voor de Vlaamse overheid werkt is vrouw. Opmerkelijk, want vrouwen zijn wel goed voor een derde van alle kandidaten die zo'n topfunctie willen bekleden. Maar veen van die kandidaten vallen uiteindelijk uit de boot tijdens de laatste ronde, met name het gesprek met minister." (bron: deredactie).