groepsfoto-smal-4.jpg

Mondiale Raad

De Mechelse Mondiale Raad is de adviesraad voor Mondiaal Beleid. Deze advies- en participatieraad bestaat uit 23 Mechelse ontwikkelingsorganisaties en/of lokale afdelingen van nationale ngo's.

De Mondiale Raad heeft bovenal een adviesfunctie. De raad waakt mee en geeft advies over het Mondiaal Beleid van de stad. De raad adviseert o.a. ook over subsidiereglementen, besteding budget noodhulp, aanpak en thema Mechelen Mondiaal... In 2018 schreef de mondiale raad zelf aanbevelingen voor alle politieke partijen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Deze zijn samengevat in een flyer.  De stad Mechelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze aanbevelingen.

Daarnaast organiseert de Mondiale Raad ook zelf sensibiliseringsacties over mondiale thema's in Mechelen. Zo werkte de raad al mee aan de campagne Mechelen Mondiaal via thema's als kinderrechten en duurzaamheid.

De Mondiale Raad wil de Mechelaars ook via tal van activiteiten bewust maken van het belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die tegen 2030 wereldwijd gehaald moeten worden. 

Tot slot kunnen de leden van de Mondiale Raad ook bij elkaar te rade gaan over Mondiaal Beleid en wisselen ze ideeën uit over onderwerpen die hen aanbelangen.

Dit alles gebeurt met de steun van de Stad Mechelen en in nauwe samenwerking met de stedelijke dienst voor Mondiaal Beleid.

Samenstelling bestuur Mondiale Raad

  • Voorzitter: Jackie Denis (Togo Debout vzw)
  • Ondervoorzitter: Marleen Schouwenaars (Unicef Mechelen)
  • Consulent Mondiaal Beleid: Katrien Smets

De schepen voor Mondiaal Beleid, Marina De Bie, woont de Algemene Vergadering van de Mondiale Raad bij.

Geïnteresseerd om lid te worden van de Mondiale Raad? Vul hier het e-formulier voor lidmaatschap in.
Raadpleeg hier de statuten van de Mondiale Raad.
Volg Mechelen Mondiaal op Facebook.

Leden Mondiale Raad 2017

Een overzicht van de leden van de Mondiale Raad vind je hieronder en ook in deze folder. Wil je graag een gedrukt exemplaar van deze folder, mail dan naar mondiaal.beleid@mechelen.be

Afractie vzw

Amnesty International Mechelen

Artsen zonder Vakantie vzw

11.11.11.

Collectief Kanaga vzw

Damiaanactie vzw afdeling Mechelen

FOS  

Sanankoroba

Hulpcomité Guatemala Mechelen

Kuntangdafero

Mpenjja village

Oxfam Wereldwinkel Mechelen vzw

Samarpan

Sebastian Indian Social Projects vzw

Mana mfasha

Togo debout vzw

Unicef Mechelen

Chrystal Children Home vzw

Broederlijk Delen

Handicap International

Plan België

Vredeseilanden

Omgevingsfilosofie