SDG 15 - Bescherming van het ecosysteem

Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen bevorderen

  • Wist je dat 1 autokilometer ongeveer 2 bomen vergt om de uitstoot van COte neutraliseren
  • Wist je dat Beveren, als opvolger van Knokke-Heist, uitgeroepen is tot Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen 2016? Bijen zijn de laatste jaren in nood, ondanks hun cruciale rol als bestuivers in natuurgebied en in de land- en tuinbouw.