Over Mechelen Mondiaal

Mechelen Mondiaal is een bundeling van het mondiaal beleid van de stad Mechelen, in samenwerking met de Mondiale Raad in Mechelen. De activiteiten van de verschillende campagnes hebben de SDGs als rode draad. Op allerlei momenten doorheen het jaar worden deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onder de aandacht gebracht in Mechelen.

De stad Mechelen werkt voor haar Mondiaal Beleid samen met de Mondiale Raad. Dit zijn allemaal Mechelaars met kleine of grote projecten ergens in de wereld die zich actief inzetten voor de SDGs. Bij het mondiaal beleid richten we ons niet alleen op de landen in het zuiden, maar ook op de Mechelaars zelf. We blijven werken aan een diverse stad verbonden met de wereld en met Mechelaars die niet alleen manen blussen, maar ook bruggen bouwen. Wil je meewerken? Neem eens een kijkje op de pagina van de Mondiale Raad.

Bovendien wil Mechelen ook financiële ondersteuning bieden aan Mechelaars die werken rond Mondiaal Beleid. Er is een subisidie voor activiteiten hier in Mechelen, gericht op de Mechelaar. Maar daarnaast wil de stad ook investeren in duurzame ontwikkeling in het Zuiden. Dit gebeurt via projecten waar geëngageerde Mechelaars zich voor inzetten.

Mechelse ontwikkelingsprojecten die werken rond de SDGs kunnen meedoen aan een wedstrijd: hiervoor is jaarlijks  33.535 euro wedstrijdgeld voorzien, te verdelen onder twee Mechelse projecten. De stad Mechelen heeft met dit reglement de ambitie om twee projecten in de wereld financieel te ondersteunen en ze extra in de kijker te zetten. Op deze manier wil de stad de internationale solidariteit bij de Mechelaar vergroten. De winnende projecten moeten de SDGs uitdragen, zowel in Mechelen als in hun project in het zuiden.

Daarnaast is er ook projectfinanciering: lidmaatschap van de Mondiale Raad is verplicht.

Mechelen is ook trots op haar titel van fairtradegemeente en de vijf sterren die ze hiervoor kreeg. De stad informeert de Mechelaars en haar personeel over het belang van fairtrade en organiseert inspirerende activiteiten. De M-fair is hiervan een mooi voorbeeld: al vijf jaar lang is dit een groots evenement waar bezoekers alles te weten komen over duurzame en eerlijke kledij.