kerstmarkt-2015.jpg

Over Mechelen Mondiaal

Mechelen Mondiaal is een bundeling van het mondiaal beleid van de stad Mechelen, in samenwerking met de Mondiale Raad in Mechelen. De activiteiten van de verschillende campagnes hebben de SDGs als rode draad. Op allerlei momenten doorheen het jaar worden deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onder de aandacht gebracht in Mechelen.

Bovendien is er ook een wedstrijd voor Mechelse ontwikkelingsprojecten die werken rond de SDGs: hiervoor is jaarlijks bijna 34.000 euro wedstrijdgeld voorzien, te verdelen onder twee Mechelse projecten.