SDG 8 - Waardig werk en duurzame economische groei

Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

  • Wist je dat het gemiddeld bruto uurloon van mannen in België (volgens de laatste cijfers) zo'n 10% hoger ligt dan dat van vrouwen? Deze loonkloof bedraagt in verschillende Europese landen, zoals Spanje en Duitsland, zelfs meer dan 20% en loopt in Cambodia op tot 60%. De loonkloof is onder meer een gevolg van ongelijke loopbaankansen en het groter aandeel vrouwen dat deeltijds werkt.
  • Wist je dat een arbeider in de kledingindustrie in Bangladesh minimaal ongeveer €60 per maand hoort te verdienen? Dit loon is echter onvoldoende om in het levensonderhoud van de arbeiders en hun families te voorzien. Daarnaast worden de vaak gemaakte overuren dikwijls niet uitbetaald. Het merendeel van onze kledij komt echter uit lageloonlanden zoals Bangladesh waarbij arbeidsrechten vaak niet nageleefd worden. 
  • Wist je dat de macht in de internationale voedselketen in handen is van slechts een aantal grote spelers? Hierdoor krijgen de boeren een oneerlijke prijs voor hun producten en betaalt ook de consument meer.
  • Wist je dat bijna 1 op 4 kinderen (5 tot 14 jaar oud) in de minst ontwikkelde landen betrokken is in kinderarbeid? Er is sprake van kinderarbeid als kinderen te jong zijn om te werken of als de arbeid nadelige effecten heeft op hun gezondheid en ontwikkeling.