SDG 1 - Beëindig alle vormen van armoede

Beëindig alle vormen van armoede

  • Wist je dat 1 op de 10 Vlamingen in armoede leeft? 
  • Wist je dat België één van de hoogste kinderarmoedecijfers heeft van Europa? In Vlaanderen wordt 1 op de 10 kinderen in een kansarm gezin geboren en dit aantal blijft stijgen.
  • Wist je dat 10% van de wereldbevolking moet overleven met minder dan $1,9 per dag? De helft hiervan woont in Sub-Sahara-Afrika en is jonger dan 18.
  • Wist je dat het inkomen van de 100 rijkste mensen wereldwijd wel 4 keer een einde zou kunnen maken aan extreme armoede?