SDG 2 - Beëindig honger

Beëindig honger, zorg voor voedselveiligheid /-zekerheid en promoot duurzame landbouw

  • ArmoedeWist je dat honger de voornaamste doodsoorzak is in de wereld
  • Wist je dat 1 op de 9 mensen wereldwijd chronisch ondervoed was in de periode 2014-2016? 98% hiervan leeft in ontwikkelingslanden. 
  • Wist je dat ondervoeding niet enkel een probleem is in ontwikkelingslanden? In België loopt namelijk 45% van de 70-plussers risico loopt op ondervoeding, terwijl meer dan 10% effectief ondervoed is. Deze cijfers zijn zelf nog honger in woonzorgcentra. 
  • Wist je dat de macht in de internationale voedselketen in handen is van slechts een aantal grote spelers? Hierdoor krijgen de boeren een oneerlijke prijs voor hun producten en betaalt ook de consument meer.