Mechelen Fairtrade gemeente

Op 22 september 2007 kreeg Mechelen officieel de titel van Fair trade-gemeente uitgereikt.

Fairtrade Mechelen zet zich in om van Mechelen een vijf sterren Fairtrade gemeente te maken.

 

Wat is Fair trade? 

 

Eerlijke handel of Fair trade bevordert duurzame ontwikkeling in de internationale handel,

voornamelijk bij de export van arme landen naar rijke Westerse landen.

 

Een product dat het Fair trade-keurmerk draagt, beantwoordt aan de volgende criteria:

 • de producenten (vaak boerenorgansiaties uit ontwikkelingslanden) kunnen rekenen op een minimumprijs, die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie dekt
 • de producenten ontvangen ook een extra ontwikkelingspremie, onafhankelijk van de wereldmarktprijs, om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, aankoop van machines of organisatieversterking
 • de contracten met de koper of de invoerder worden zoveel mogelijk afgesloten voor een lange periode
 • productie en commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier
 • de arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Dus beslist zonder kinder- en dwangarbeid en geen hongerlonen
 • er wordt zorgvuldig omgegaan met het natuurlijk milieu waarin de exportproducten worden geteeld

‘Fair trade-gemeente' is een titel die aangeeft dat die bepaalde gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken. Om Fair trade-gemeente te worden moeten 6 criteria vervuld worden:

 1. beleidsverklaring van het lokale bestuur + gebruik van minstens twee producten
 2. fair tradeproducten moeten beschikbaar zijn in een aantal plaatselijke winkels
 3. fair tradeproducten worden gebruikt door een aantal lokale bedrijven en organisaties (scholen, verenigingen...)
 4. het promoten van fair tradeproducten via lokale media
 5. het bezitten van een lokale trekkersgroep die de nodige initiatieven neemt om de titel te behalen en de continuïteit verzekert
 6. lanceren van een initiatief dat lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten thuis, op de werkvloer en op openbare plaatsen aanmoedigt

Logo van fair trade gemeente

Wens je graag meer informatie over het fair tradelabel? 

Neem dan een kijkje op www.fairtradegemeenten.be.