Mechelen Faire Gemeente

Op 22 september 2007 kreeg Mechelen officieel de titel van FairTradeGemeente uitgereikt. Sindsdien zetten heel wat vrijwilligers zich in om Fairtrade in Mechelen op de kaart te zetten. 

Wat is Fairtrade? 

Hoewel kleinschalige producenten verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de wereldwijde voedselproductie (maar liefst 70%!), verdienen de producenten vaak geen leefbaar inkomen. De oorzaak hiervan is de werking van internationale handel, meer specifiek de machtsverhoudingen tussen grote bedrijven en de producentennetwerken en de ongelijke verdeling van welvaart doorheen de waardeketen.

Fairtrade of eerlijke handel biedt een systeem dat het mogelijk maakt om internationale handel te voeren met meer rechtvaardigheid, respect en gelijkheid. 

  •  

Centraal in het systeem staan de Fairtrade premie en de gegarandeerde minimumprijs. 

De minimumprijs

Kopers die producten afnemen bij Fairtrade boerencoöperaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen. Deze minimumprijs moet de boer.inn.en in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken. Deze handelsvoorwaarde is er om de boeren te beschermen wanneer de wereldmarktprijs daalt. 

De Fairtrade premie

Coöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop de prijs die zij betalen voor de producten. De producenten beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden. Het gaat hierbij vaak om bedrijfsontwikkeling, zoals verbetering van productiviteit, kwaliteit en infrastructuur. 

Maar Fairtrade gaat om meer dan enkel prijzen: de Fairtrade standaarden, die bepaald worden door Fairtrade International, leggen ook criteria op voor ecologische landbouwmethodes en sociale arbeidsvoorwaarden.  

Faire Gemeente

‘Faire Gemeente' is een titel die aangeeft dat die bepaalde gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken. Om Faire Gemeente te worden moeten 6 criteria vervuld worden:

  1. beleidsverklaring van het lokale bestuur + gebruik van minstens twee producten
  2. fair tradeproducten moeten beschikbaar zijn in een aantal plaatselijke winkels
  3. fair tradeproducten worden gebruikt door een aantal lokale bedrijven en organisaties (scholen, verenigingen...)
  4. het promoten van fair tradeproducten via lokale media
  5. het bezitten van een lokale trekkersgroep die de nodige initiatieven neemt om de titel te behalen en de continuïteit verzekert
  6. lanceren van een initiatief dat lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten thuis, op de werkvloer en op openbare plaatsen aanmoedigt

 

Wil je graag meer informatie over het fair tradelabel? 

Neem dan een kijkje op volgende websites:

https://www.fairtradebelgium.be/

www.fairtradegemeenten.be

https://oxfambelgie.be/oxfam-wereldwinkels