Project Mondiale School: deze organisaties doen mee!

Vele scholen vinden het belangrijk om leerlingen op te voeden tot wereldburgers: hen verder leren kijken dan het eigen wereldje en de directe omgeving, én hen hier ook iets mee leren doen om zo te kunnen komen tot een meer duurzame wereld.
Wellicht is ook jouw school niet ongevoelig voor mondiale solidariteit, en bestaan of bestonden er al initiatieven om de kinderen of de jongeren hierbij te betrekken.

Mechelse Mondiale Raad

Maar wist je al dat hier in Mechelen ook de Mondiale Raad erg actief is op dit vlak? De leden ervan zijn allemaal Mechelaars die betrokken zijn bij kleine of grote projecten ergens in de wereld en zich zo via verschillende organisaties actief inzetten voor duurzame ontwikkeling. Tegelijk willen de leden van de Mondiale Raad de Mechelaars gevoelig maken voor het belang van wereldsolidariteit.

Project Mondiale school

Via het project 'Mondiale school' willen ze graag met jouw school samenwerken. Interesse? Bekijk onderstaande fiches en neem contact op met de organisatie die raakpunten heeft met jouw school... wie weet kunnen jullie weldra samenwerken!

Deelnemende organisaties 

AFRACTIE vzw

Wij zetten ons in voor bedelkinderen (talibés) in Senegal.

Informatiefiche Afractie

 

Broederlijk Delen vzw

Wij zetten ons in voor een meer duurzame en rechtvaardige samenleving. De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische groei. Die groei heeft haar grenzen bereikt. Broederlijk Delen kiest voor een alternatief: 'genoeg is goed' in plaats van 'nooit genoeg', want er is genoeg voor iedereen. Als Broederlijk Delen zetten we daarom in op delen en herverdelen.

Informatiefiche Broederlijk Delen

Eyes For The World vzw

Wij helpen kinderen aan een kosteloze aangepaste bril.

Informatiefiche Eyes For The World vzw

Stichting Hubi & Vinciane

Wij zetten ons in voor een waardiger en beter leven in Benin, West-Afrika, via de domeinen gezondheidszorg, onderwijs en landbouw en ondernemerschap.

Informatiefiche Stichting Hubi & Vinciane

Hulpcomité Guatemala

Wij zetten ons in voor hoogwaardig onderwijs voor de armste Mayakinderen in Guatemala.

Informatiefiche Hulpcomité Guatemala

Vzw Ingobyi plaatselijk comité Mechelen

Wij zetten ons in voor de gezondheid van moeder en kind in Rwanda. 

Informatiefiche Ingobyi

Vzw IMPORE

Wij zetten ons in voor het verbeteren van de levenskansen en de kwaliteit van leven van een aantal zeer kwetsbare jonge kinderen in Rwanda, inclusief de schoolgaande jeugd.

Informatiefiche Impore 

Collectief KANAGA vzw

Wij zetten ons in voor ontwikkelingsprojecten in Mali.

Informatiefiche Collectief Kanaga

La lumière de l’Afrique

Wij zetten ons in voor het ondersteunen van een scholengemeenschap in Bobo-Dioulasso te Burkina Faso.

Informatiefiche La lumière de l'Afrique

OXFAM Wereldwinkel Mechelen

Wij zetten ons in voor eerlijke handel en een rechtvaardige wereld.

Informatiefiche Oxfam Wereldwinkel Mechelen

Oye LENA België vzw

Oye LENA wil via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan en werkt in Peru. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien. Kinderen uit kansarme gezinnen en etnische minderheden, kinderen of jongeren met een handicap en kinderen in rurale gebieden moeten dezelfde kansen krijgen als andere kinderen.

Informatiefiche Oye Lena

Plan International België

Wij zetten ons in voor de rechten van kinderen wereldwijd, met een speciale focus op meisjes.

Informatiefiche Plan International België

The Peruvian Social Incubator Belgium (TPSI)

Wij zetten ons in voor het ondersteunen van startende sociaal-ondernemers (zelfstandigen, bedrijfjes, coöperatieven). We bieden hen - in een combinatie van life-events en onlineseminars - een opleiding en individuele coaching in het opstellen en pitchen van een businessplan, bedrijfsmanagement, productontwikkeling, marketing ….

Informatiefiche TPSI