SDG 14 - Bescherming van de oceaan

Bescherming en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

turtle eating plastic

  • Wist je dat er in de Noordzee per vierkante kilometer gemiddeld bijna 4000 items ronddrijven, waarvan 95% uit plastic bestaat. Deze items vormen een gebaar voor het marien ecosysteem en de dieren. De federale overheid heeftt dan ook een actieplan opgesteld om deze plastic soep te bestrijden.

plastic in ocean

afvaleiland

plastic in ocean