SDG's

Sustainable Development Goals (SDG's)

De SDG's of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werden in 2015 goedgekeurd door de Verenigde Naties. Het zijn 17 doelstellingen die tegen 2030 een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Om van de wereld een betere plek te maken in 2030, moeten deze doelen overal behaald worden, met de hulp van overheden, bedrijven, verenigingen en organisaties, universiteiten, scholen én burgers.

De eerste doelstelling is het beëindigen van extreme armoede. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en proper drinkwater, maar ook over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpaken van klimaatverandering.

Ook in Mechelen gebeurt er heel wat rond deze SDG's. Zowel de stad als burgers en verenigingen nemen initiatieven die hiertoe bijdragen. 

De 17 doelstellingen, hun 169 subdoelstellingen en een hele waaier aan concrete indicatoren werden onderverdeeld in 5 groepen (People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership) en bestrijken zeer uiteenlopende thema's.