SDG 11 - Steden en menselijke nederzettingen

De huisvesting van de toekomst dient rekening te houden met een groeiende bevolking

  • Wist je dat je recht hebt op specifieke belastingvoordelen voor carpoolen in het kader van het woon-werkverkeer als de werkgever deze carpooling organiseert? Carpolen is niet alleen beter voor het milieu, maar verhoogt ook het sociaal contact met je collega's. Het loont dus zeker de moeite om deze optie verder uit te spitten. 
  • Wist je dat je gemiddeld 4 keer minder COuitstoot als je de trein neemt in plaats van de auto? Dat komt overeen met 1 kg COper 10 km. Laat dus de auto eens thuis staan en kies voor het openbaar vervoer.
  • De Vlaamse regering zette in 2016 extra in op de inrichting van volkstuinen, onder meer voor projecten die uitgaan van lokale besturen. Volkstuinen zorgen niet enkel voor gezonde voeding en levensstijl, ze vormen ook een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen. (quote: Joke Schauvliege)