kind-kinderen-africa-duimen-blij-vreugde-lach-cropped.jpg

Subsidie sensibiliserende Noord-Zuid activiteiten in Mechelen

Deze subsidie is bedoeld voor Mechelse verenigingen, NGO’s, scholen … die een activiteit organiseren in Mechelen, gericht op het sensibiliseren en informeren van de Mechelse bevolking rond thema’s die betrekking hebben op internationale solidariteit en/of Noord-Zuidverhoudingen. Op deze manier wil de stad Mechelen een groter draagvlak creëren voor internationale solidariteit.

Voorbeelden van mogelijke sensibiliserende activiteiten over mondiale thema’s: een fototentoonstelling over een bepaald land, een debat over een Noord-Zuid thema, een thematische workshop, een mondiale dag op school, een Noord-Zuid spel voor jongeren, een eigen ervaring of uitwisseling toelichten, een project of werking in een land of regio in het Zuiden in de kijker plaatsen …

Voor 2019 is er 5.000 euro voorzien. Je vraagt de subsidie aan via dit formulier. Een afgelopen activiteit verantwoorden doe je hier.