Subsidie sensibiliserende mondiale activiteiten in Mechelen

Deze subsidie is bedoeld voor Mechelse verenigingen, NGO’s, scholen … die een activiteit organiseren in Mechelen, gericht op het sensibiliseren en informeren van de Mechelse bevolking rond thema’s die betrekking hebben op internationale solidariteit. Op deze manier wil de stad Mechelen een groter draagvlak creëren voor internationale solidariteit.

Voorbeelden van mogelijke sensibiliserende activiteiten over mondiale thema’s: een fototentoonstelling over een bepaald land, een debat over een mondiaal thema, een thematische workshop, een mondiale dag op school, spel voor jongeren, een eigen ervaring of uitwisseling toelichten, een project of werking in een land of regio in de wereld in de kijker plaatsen …

Voor 2024 is er 5.000 euro voorzien. Je vraagt de subsidie aan via dit formulier. Per jaar kan er per aanvrager 500 euro voor een sensibiliserende activiteit aangevraagd worden. Een afgelopen activiteit verantwoorden doe je hier