kind-kinderen-africa-duimen-blij-vreugde-lach-cropped.jpg

Subsidie sensibiliserende Noord-Zuid activiteiten in Mechelen

Deze subsidie is bedoeld voor Mechelse verenigingen, NGO’s, scholen … die een activiteit organiseren in Mechelen, gericht op het sensibiliseren en informeren van de Mechelse bevolking rond thema’s die betrekking hebben op internationale solidariteit en/of Noord-Zuidverhoudingen. Op deze manier wil de stad Mechelen een groter draagvlak creëren voor internationale solidariteit.

Voorbeelden van mogelijke sensibiliserende activiteiten over Noord-Zuid thema’s: een fototentoonstelling over een bepaald land, een debat over een bepaald Noord-Zuid thema, een thematische workshop, een mondiale dag op school, een Noord-Zuid spel voor jongeren, een eigen ervaring of uitwisseling toelichten, een project of werking in een land of regio in het Zuiden in de kijker plaatsen …

Het voorziene subsidiebudget is uitgeput voor 2017. Vanaf 2018 is er opnieuw de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen.