kind-kinderen-africa-duimen-blij-vreugde-lach-cropped.jpg

Subsidie sensibiliserende Noord-Zuid activiteiten in Mechelen

Deze subsidie is bedoeld voor Mechelse verenigingen, NGO’s, scholen … die een activiteit organiseren in Mechelen, gericht op het sensibiliseren en informeren van de Mechelse bevolking rond thema’s die betrekking hebben op internationale solidariteit en/of Noord-Zuidverhoudingen. Op deze manier wil de stad Mechelen een groter draagvlak creëren voor internationale solidariteit.

Voorbeelden van mogelijke sensibiliserende activiteiten over Noord-Zuid thema’s: een fototentoonstelling over een bepaald land, een debat over een bepaald Noord-Zuid thema, een thematische workshop, een mondiale dag op school, een Noord-Zuid spel voor jongeren, een eigen ervaring of uitwisseling toelichten, een project of werking in een land of regio in het Zuiden in de kijker plaatsen …

Voor 2018 is er 5.000 euro voorzien. Je vraagt de subsidie aan via dit formulier. Een afgelopen activiteit verantwoorden doe je hier.


Volgende personen/organisaties ontvingen een subsidie voor hun activiteit in 2017:

Oxfam-Wereldwinkels vzw

Fair Forum - 9 september 2017

Handicap International

Gebombardeerd foto expo | Verhalen van mensen die weer opstaan (najaar 2017)

Vormingplus regio Mechelen vzw

Ronny Mosuse: de verborgen geschiedenis van mijn vader

Filmhuis Mechelen vzw

Afrika Filmfestival

Berthoutinstituut - Klein Seminarie

Mondiale vorming: reizigers uit noodzaak

Broederlijk Delen

Lancering campagne Broederlijk Delen

Ursulinen Mechelen

Het leven van een jongere in Endallah

BA Campus Caputsteen

Kleurrijk Afrika

Putumayo

Lezing: 10 jaar verzet tegen olie en ontginning in de Amazone