Subsidie sensibiliserende Noord-Zuid activiteiten in Mechelen

Deze subsidie is bedoeld voor Mechelse verenigingen, NGO’s, scholen … die een activiteit organiseren in Mechelen, gericht op het sensibiliseren en informeren van de Mechelse bevolking rond thema’s die betrekking hebben op internationale solidariteit en/of Noord-Zuidverhoudingen. Op deze manier wil de stad Mechelen een groter draagvlak creëren voor internationale solidariteit.

Voorbeelden van mogelijke sensibiliserende activiteiten over mondiale thema’s: een fototentoonstelling over een bepaald land, een debat over een Noord-Zuid thema, een thematische workshop, een mondiale dag op school, een Noord-Zuid spel voor jongeren, een eigen ervaring of uitwisseling toelichten, een project of werking in een land of regio in het Zuiden in de kijker plaatsen …

Voor 2021 is er 5.000 euro voorzien. Je vraagt de subsidie aan via dit formulier. Een afgelopen activiteit verantwoorden doe je hier. Je hoeft geen ticketjes toe te voegen, maar geef een opsomming van de uitgaven en licht het verloop van de activiteit kort toe.