boer-veld-landbouw-oogst-voeding-graan-azie-pakistan-india-fier.jpg

Ontwikkelingsprojecten in de wereld, subsidie

De stad Mechelen wil met haar Mondiaal Beleid blijk geven van internationale solidariteit, gesteund door zoveel mogelijk inwoners. Met deze subsidie willen we deze doelstelling bereiken.

Er is een nieuw subsidiereglement voor 'ontwikkelingsprojecten in de wereld'.

Wat is de subsidie voor ‘ontwikkelingsprojecten in de wereld’?
Mechelen draagt financieel bij aan duurzame ontwikkeling in het Zuiden. Dit gebeurt via projecten waar geëngageerde Mechelaars zich voor inzetten. Mechelaars zijn hier van op de hoogte via allerlei kanalen en activiteiten.

Voorwaarden
Lidmaatschap van de Mondiale Raad is verplicht.
Lees de andere voorwaarden in het subsidiereglement.

Wanneer dien je het subsidiedossier in?
De subsidie kan enkel online aangevraagd worden.
Het e-formulier wordt ten laatste op 31 maart ingediend.

Intussen werden de subsidies voor 2020 reeds verdeeld. Volgende projecten kregen financiële steun voor hun project in het Zuiden:

 

Hulpcomité Guatemala

 4de pijler

Kwaliteitsonderwijs voor armste Maya kinderen in Guatemala.

€ 2.031,00

Samarpan

 4de pijler

Meisjesweeshuis Samarpan Sansthan in Jaipur (India).

€ 2.031,00

Mama Lufuma

 4de pijler

Project in Matadi, DR Congo, voor jonge moeders en kinderen.

€ 2.031,00

WSM

NGO

Correcte arbeidsomstandigheden, leefbaar loon en veilige fabrieken voor kledingarbeidsters in Bangladesh en Indonesië.

€ 3.731,00

AZV

NGO

Ondersteuning partnerziekenhuis in Murunda, Rwanda, focus op basischirurgie.

€ 3.731,00

Plan International Belgë

NGO

Versterken leiderschap, emancipatie en empowerment van meisjes en vrouwen via een op rechten gebaseerde benadering in Thiès, Senegal.

€ 2.031,00

Afractie vzw

 4de pijler

Steun aan project in Yoff, voorstad Dakar, dat zorgt voor opvang, voeding, verzorging en begeleiding van een 100-tal bedelkinderen (talibés).

€ 3.731,00

Ingobyi vzw

 4de pijler

Waterproject van het ziekenhuis van Murunda en haar bevolking gelegen in het District Rutsiro Rwanda.

€ 2.031,00

Collectief Kanaga

 4de pijler

Installatie van waterpomp, reservoir, leidingen met 2 waterpunten en zonnepanelen in N'Gara, Regio Ségou in Mali.

€ 2.031,00

Mana Mfasha

 4de pijler

Drie kleuterklasjes en een 1e en 2e leerjaar vlakbij de hoofdstad Kigali (Rwanda ). Project voor inclusief onderwijs.

€ 2.031,00

SISP

 4de pijler

Vernieuwing van de bibliotheek in de SISP school en zo lezen, research- en internetgebruik aanmoedigen in Kerala, Kovalam, India.

€ 2.031,00

Damiaanactie

NGO

Watervoorziening en bouw energiecentrale bij een op te richten modelhoeve in Mbodiene, Senegal.

€ 2.031,00

Kuntangdafero

 4de pijler

Kinderatelier Kuntangdafero in Kartong, Gambia. Muzikale vorming, nieuw dak voor hut en solarinstallatie.

€ 2.031,00

La Lumière de L'Afrique

 4de pijler

Alfabetiseringslessen voor vrouwen, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

€ 2.031,00

 

 

 

€ 33.534,00

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het subsidiebedrag voor dit reglement bedraagt in 2020 33.535 euro.
De toekenning van het totale subsidiebedrag gebeurt als volgt:
5.100 euro van de beschikbare middelen wordt als extra budget gelijk verdeeld over de beste drie dossiers (1.700 euro per dossier).
De rest van het beschikbare budget wordt gelijk verdeeld over alle goedgekeurde dossiers.
Samengevat: Elke goedgekeurde aanvraag (minstens 60%) ontvangt een gelijke basissubsidie.
Boven op deze basissubsidie krijgen de beste drie dossiers bovendien elk een bonus van 1.700 euro (zijnde 1/3de van de 5.100 euro die daarvoor werd gereserveerd).

Handige tips en aandachtspunten bij het invullen van het aanvraagformulier ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’
Bekijk hier een aantal handige tips, voor je aan de online aanvraag begint.

Kreeg je in 2019 subsidies voor een ontwikkelingsproject in de wereld?
Een subsidie van 2019 verantwoorden, doe je via onderstaand formulier.
Verantwoording 2019

Jouw privacy
https://www.mechelen.be/jouw-privacy


Als je meer uitleg wenst over het reglement of hulp nodig hebt bij het opstellen van de aanvraag, kun je hiervoor terecht bij de medewerker Mondiaal Beleid (op afspraak): mondiaal.beleid@mechelen.be