boer-veld-landbouw-oogst-voeding-graan-azie-pakistan-india-fier.jpg

Ontwikkelingsprojecten in de wereld, subsidie

De stad Mechelen wil met haar Mondiaal Beleid blijk geven van internationale solidariteit, gesteund door zoveel mogelijk inwoners. Met de subsidie voor ontwikkelingsprojecten in de wereld willen we deze doelstelling bereiken.

Stad Mechelen geeft ook in 2018-2019 subsidies voor 'ontwikkelingsprojecten in de wereld'. Het totale subsidiebedrag bedraagt 33.194 euro (per jaar). De aanvraagdossiers hebben als uiterste inleverdatum 30 april 2018. Let op: in 2019 is er geen indienmoment, aangezien de subsidieverdeling tweejaarlijks verloopt. 

Dit reglement  is van toepassing. 
De datum voor indiening is verstreken.

Benieuwd naar de projecten in het Zuiden die in 2018 subsidies ontvangen? Een overzicht krijg je hier

Als je meer uitleg wenst over het reglement of hulp nodig hebt bij het opstellen van de aanvraag, kun je hiervoor terecht bij de medewerker Mondiaal Beleid (op afspraak): mondiaal.beleid@mechelen.be