boer-veld-landbouw-oogst-voeding-graan-azie-pakistan-india-fier.jpg

Ontwikkelingsprojecten in de wereld, subsidie

De stad Mechelen wil met haar beleid rond internationale samenwerking blijk geven van internationale solidariteit, gesteund door zoveel mogelijk inwoners. Met de subsidie voor ontwikkelingsprojecten in de wereld willen we deze doelstelling bereiken.