Ontwikkelingsprojecten in de wereld, subsidie

De stad Mechelen wil met haar Mondiaal Beleid blijk geven van internationale solidariteit, gesteund door zoveel mogelijk inwoners. Met deze subsidie willen we deze doelstelling bereiken.

Er is een subsidiereglement voor 'ontwikkelingsprojecten in de wereld'.

Wat is de subsidie voor ‘ontwikkelingsprojecten in de wereld’?
Mechelen draagt financieel bij aan duurzame ontwikkeling in het Zuiden. Dit gebeurt via projecten waar geëngageerde Mechelaars zich voor inzetten. Mechelaars zijn hier van op de hoogte via allerlei kanalen en activiteiten.

Voorwaarden
Lidmaatschap van de Mondiale Raad is verplicht.
Lees de andere voorwaarden in het subsidiereglement.

Wanneer dien je het subsidiedossier in?
De subsidie kan enkel online aangevraagd worden.
Het e-formulier wordt ten laatste op 31 maart ingediend.
Gebruik dit e-formulier

Hoeveel bedraagt de subsidie?
Het subsidiebedrag voor dit reglement bedraagt in 2024 33.535 euro.
De toekenning van het totale subsidiebedrag gebeurt als volgt:

5.100 euro van de beschikbare middelen wordt als extra budget gelijk verdeeld over de beste drie dossiers (1.700 euro per dossier).
De rest van het beschikbare budget wordt gelijk verdeeld over alle goedgekeurde dossiers.
Samengevat: Elke goedgekeurde aanvraag (minstens 60%) ontvangt een gelijke basissubsidie.
Boven op deze basissubsidie krijgen de beste drie dossiers bovendien elk een bonus van 1.700 euro (zijnde 1/3de van de 5.100 euro die daarvoor werd gereserveerd).

Handige tips en aandachtspunten bij het invullen van het aanvraagformulier ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’
Bekijk hier een aantal handige tips, voor je aan de online aanvraag begint.

Inspiratie over integriteit en ethiek in projecten, kan je hier (11.11.11) en hier (NGO federatie) vinden.

In 2023 werd 33.535 euro verdeeld onder volgende Mechelse projecten: 

Afractie

AZV

Broederlijk Delen

Collectief Kanaga

Damiaan Actie België

Eyes for the World

Hubi & Vinciane (SHV)

Hulpcomité Guatemala

Impore

Kuntangdafero

Mama Lufuma

Oya Lena

Plan International België

Samarpan

SISP Mechelen

TPSI Belgium

WSM

Kreeg je in 2023 subsidies voor een ontwikkelingsproject in de wereld?
Een subsidie van 2023 verantwoorden, doe je via onderstaand formulier.
Verantwoording 2023

Jouw privacy
https://www.mechelen.be/jouw-privacy

Als je meer uitleg wenst over het reglement of hulp nodig hebt bij het opstellen van de aanvraag, kun je hiervoor terecht bij de medewerker Mondiaal Beleid (op afspraak): mondiaal.beleid@mechelen.be