Week van de duurzame gemeente

Van 18 tot 25 september 2020 vieren we de vijfde verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Daarom organiseert de VVSG voor de derde maal op rij de Week van de Duurzame Gemeente. Tijdens deze campagneweek zetten gemeenten hun lokale duurzame helden in de bloemetjes.

De SDGs (Sustainable Development Goals) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werden in 2015 goedgekeurd door de Verenigde Naties. Het zijn 17 doelstellingen die tegen 2030 een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Om van de wereld een betere plek te maken in 2030, moeten deze doelen overal behaald worden, met de hulp van overheden, bedrijven, verenigingen en organisaties, universiteiten, scholen én burgers. De eerste doelstelling is het beëindigen van extreme armoede. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Ook in Mechelen gebeurt er heel wat rond deze SDGs. Zowel de stad als burgers en verenigingen nemen initiatieven die er aan bijdragen. Denk aan inwoners die autodelen, samen tuinieren of recycleren… maar ook ledverlichting op openbaar domein, elektrische laadpalen of deelmobiliteit … het zijn maar enkele voorbeelden van hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen lokaal vertaald kunnen worden, ook in Mechelen. Via de ‘Week van de Duurzame Gemeente’ wil Mechelen haar 'Duurzame Helden' in de kijker zetten. Want Mechelen is fier op inwoners die aan de SDGs werken.