SDG 11: Duurzame steden en Gemeenschappen

is werken aan een circulaire stad

Hoe zorgen we ervoor dat grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen niet uitgeput geraken? Hiervoor hebben we zowel de consument - die de vraag stelt aan de markt - als de producent - die het product of de dienst levert -nodig. En natuurlijk de inspanningen van de stad. We geven zélf het voorbeeld door:
• een duurzaam aankoopbeleid te voeren,
• afval- en reststromen geproduceerd door de stad te valoriseren,
• circulariteit te integreren in onze bouw- en verbouwingsprojecten
• partnerschappen te sluiten met consumenten en producenten zodat ze aan de slag gaan met circulaire businessmodellen
Niet alleen onze organisatie zet in op circulair. In huis Joossen en de Potterij vind je nu een bende van ondernemende en creatieve burgers en collectieven die doordrenkt zijn van het circulaire gedachtegoed:
• Deelbaar Mechelen vzw met zijn Klusbib, Zadenbib en Digibib,
• Ko-lab als makerspace met hout- en metaalatelier en
• Cilab2800 of het Mechels circulair textiellab dat kennis en expertise over textielrecycling en mogelijkheden voor hergebruik in de mode wil bundelen.
Allemaal lokale duurzame helden dus!

Ook jij bent een SDG-held met deze tips:
• Kies voor hervulbare drinkflessen en herbruikbare verpakkingen.
• Breng gebruikte spullen naar de kringloopwinkel. Bezoek een repair café vóór je kapotte spullen weggooit.
• Deel innovatieve ideeën in je netwerk, hoe klein of groot ze ook zijn.