SDG 10: ongelijkheid verminderen

is werken aan een verdraagzame stad

In Mechelen werken we hard aan een klimaat waarin algemeen aanvaard wordt dat diversiteit een deel is van wie we zijn als samenleving. We streven naar een inclusieve, solidaire en warme stad waarin iedereen zichzelf kan en durft zijn. We focussen op wat we gemeenschappelijk hebben, met ruimte voor verschil. Zij het niet onbegrensd: basiswaarden (vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect, burgerschap) en wetgeving zijn niet onderhandelbaar.

Gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn een fundamentele en onaantastbare hoekstenen van onze open en diverse samenleving. Stad Mechelen wijst iedere vorm van discriminatie af. diversiteitDe realiteit is dat er nog steeds veel holebi- en transfobie bestaat, ook in Mechelen. Veel mensen krijgen met de harde werkelijkheid van discriminatie te maken omwille van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Specifieke aandacht voor het thema LGBTI+ binnen diverse beleidsdomeinen en in onze communicatie is en blijft nodig.

Stad Mechelen zet sensibiliserende acties op rond samenleven in diversiteit en discriminatie en werkt aan een beleid rond seksuele diversiteit. De regenboogvlag is hét symbool voor de LGBTI-gemeenschap, diversiteit en verdraagzaamheid. Zag jij al een regenboogbank of regenboog zebrapad in Mechelen?
Daarnaast zetten nog zoveel andere Mechelaars en organisaties zich hiervoor in: zoals Theater M, Homo- en Lesbiennewerking Mechelen, het Huis van de Mens, het lokaal contactpunt Unia en Het Roze Huis.

Ook jij bent een SDG-held met deze tips
• Sta open voor kennismaking met alle mensen in je wijk, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, geloof enzovoort.
• Behandel mannen en vrouwen als gelijken, zowel thuis als op het werk.
• Laat op sociale media zien dat je het niet eens bent met alle vormen van discriminatie
• Heb je te maken met discriminatie of krijg je signalen vanuit je netwerk, neem dan contact op via mechelen@unia.be
• Wil je mee nadenken over mogelijke acties rond dit thema en/of heb je interesse in het lokaal netwerk LGBTI+, geef dan een seintje via corinne.huybers@mechelen.be