SDG 1: Geen armoede

dankzij het voedseldistributieplatform Foodsavers

foodsaversIn het kader van het Europese project FLAVOUR hebben Stad Mechelen (vanuit dienst Sociaal Beleid en Ecoso vzw) samen het voedseldistributieplatform Foodsavers opgestart in februari 2020. Ze halen voedseloverschotten op en verdelen die aan sociale organisaties, zodat ze terecht komen bij mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Foodsavers probeert zo veel mogelijk (gezonde) voeding te krijgen bij mensen in voedselonzekerheid. Dit doen ze dus niet rechtstreeks, maar via de afnemers (die de voeding dan herverdelen, er maaltijden mee maken, …)

Foodsavers is tegelijk is het een sociaal tewerkstellingsproject waarmee we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt activeren en mikken op doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit. Ook dit is werken aan armoede.

Flavour heeft dus zowel een sociale als ecologische impact:
• de afvalberg wordt kleiner, voedsel wordt gerecupereerd
• tewerkstellingskansen worden gecreëerd: de medewerkers zijn ook écht trots op wat ze doen.

Ook heel wat Mechelaars en Mechelse organisaties zetten zich hiervoor in:
• De Refuge
• 4 afdelingen van Emmaus bijzondere jeugdzorg:
• Emmaus de Griffoen
• Emmaus De Hefboom
• Emmaus Juneco
• Emmaus Studiosysteem
• OCMW Bornem: deelnemende gemeente
• OCMW Putte: deelnemende gemeente
• Sint-Vincentius Noord
• Sint Vincentius Zuid
• Sociaal Centrum (’t Sociaal Profijtje)
• t ASS De Krone
• Steunpunt Asiel & Migratie
• AMAI
• CAW: Acute opvang, Stassart 2, Emma Huis
• De Nieuwe Weg
• De Keeting

Ook jij bent een SDG-held met deze tips:
• Doneer voeding die je niet meer gebruikt aan sociale initiatieven.
• Word vrijwilliger in het sociaal restaurant in jouw gemeente.
• Spoor je school of die van je (klein)kinderen aan om 1-euro-maaltijden aan te bieden.