Ontwikkelingsprojecten in de wereld: aanvraag subsidie

Voorwaarden en reglement

Lidmaatschap van de Mondiale Raad is verplicht.

Lees de andere voorwaarden in het subsidiereglement ‘ontwikkelingsprojecten in de wereld’.

 

Handige tips en aandachtspunten bij het invullen van het aanvraagformulier ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’

Tips en aandachtspunten

 

Jouw privacy

https://www.mechelen.be/jouw-privacy

Voorwaarden

Mijn organisatie is *

Indien niet voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze subsidie.

Administratieve gegevens

Gegevens hoofdzetel organisatie

Zijn de gegevens van de verantwoordelijke voor de lokale werking te Mechelen dezelfde? *

Gegevens lokale werking Mechelen

Verantwoordelijke lokale werking

Adres lokale werking

Is het rekeningnummer van een persoon of van de organisatie? *

Vul de gegevens van de rekeninghouder aan.

Administratieve gegevens partnerorganisatie

Vul de gegevens in van de uitvoerende organisatie/partnerorganisatie in het Zuiden waarvoor je middelen vraagt.

Bijkomende informatie over jouw organisatie

Geef kort aan hoe jouw organisatie door haar steun in het Zuiden bijdraagt aan de SDG's. *

Bijkomende informatie project in het Zuiden

Eigenaarschap door de partner in het Zuiden.

Toekomstbestendigheid.

Ethisch handelen.

Sensibilisering.

Samenwerking in het Noorden met andere actoren rond mondiale thema's.

Engagement

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De consulent mondiaal beleid bekijkt jouw aanvraag en oordeelt of er nog bijkomende informatie nodig is. Je ontvangt een persoonlijke mail indien jouw aanvraag voldoet en werd aanvaard voor beoordeling.

Indien je vorig jaar subsidies ontving voor een project in het Zuiden, vul dan ook het verantwoordingsformulier in.

Klik op VOLGENDE om je aanvraag na te kijken en in te dienen.