Ontwikkelingsprojecten in de wereld: verantwoording voor een subsidie

Administratieve gegevens

Vul de gegevens van jouw organisatie in.

Vul de gegevens in van de contactpersoon voor Mechelen.

Omschrijving van het project

Financiële verantwoording

Geef een overzichtelijk financieel verslag, zodat de besteding van de Mechelse subsidie duidelijk wordt.