smalle-foto-jovem.jpg

Solid International en Broederlijk Delen winnen wedstrijd

Solid International en Broederlijk Delen ontvangen samen 42 400 euro voor de financiering van hun projecten in respectievelijk Peru en Burkina Faso rond het thema ‘duurzaamheid’. Hiermee wordt de tweede editie van de tweejaarlijkse campagne ‘Mechelen Mondiaal’ opgestart.

Voor deze wedstrijd konden alle organisaties met een aantoonbare lokale werking een project indienen. Alle projecten werden beoordeeld door een jury bestaande uit twee leden van de Mondiale Raad en twee onafhankelijke externen met kennis van zaken. Na de succesvolle campagne ‘Mechelen Mondiaal Kinderrechten’ van de voorbije twee jaar, werd nu voor het thema ‘Duurzaamheid’ gekozen. Deze keuze kwam er op advies van de Mechelse Mondiale Raad. Alle ingediende projecten kregen een score voor hun plannen voor het gebruik van de middelen in het zuiden, maar ook voor het sensibiliserende luik in Mechelen. De best scorende projecten van de indienende ngo’s en vierde pijler-organisaties ontvangen beiden de helft van de middelen, namelijk 21 200 euro. Bij deze editie vielen de projecten van Broederlijk Delen en Solid International in de prijzen.

SSolidolid International - Jovem
Het project Jovem is een landbouw-technische opleiding voor ondernemende jongeren in het Ayacuchaanse Andesgebergte in Peru. Het project leidt jongeren op tot succesvolle landbouw-ondernemers door het aanbieden van een zeer praktische en kwalitatieve landbouwopleiding. Er is niet alleen aandacht voor landbouw-technische vakken, maar er wordt ook gewerkt op het vlak van ondernemerschap, bedrijfsbeheer en persoonlijke ontwikkeling. Een belangrijke doelstelling is om ook de vlucht van beloftevolle jongeren van het platteland naar de stad tegen te gaan, waar zij vaak in nog slechtere levensomstandigheden terecht komen. Het project biedt de jongeren een betere toekomst en streeft naar een herwaardering van het duurzaam leven op het platteland. Het aspect duurzaamheid is een rode draad doorheen het project. Zo krijgen de jongeren de principes van de biologische land- en tuinbouw aangeleerd. Aspecten zoals duurzaam bodembeheer, erosie vermijden, duurzaam watergebruik, sorteren, recycleren, compostgebruik, milieuvriendelijke plagenbestrijding, … zijn volop in het project geïntegreerd. Het telen van lokale gewassen uit de Andes, zoals cañihau, kiwicha, maca of tarwi wordt aangemoedigd.

 Broederlijk DelenBroederlijk Delen – ‘Een leefbare toekomst op het platteland in Burkina Faso door de versterking van het lokaal bestuur’
Dit project streeft naar de verbetering van leefomstandigheden van de plattelandsbevolking in Noord Burkina Faso. Meer concreet gaat het onder andere over het promoten van mensen- en landrechten, de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en goed bestuur van lokale overheden. Ook in dit project staat duurzaamheid centraal: de landbouwactiviteiten die opgezet worden zijn gebaseerd op principes van agro-ecologie en milieuvriendelijke landbouw. Bescherming van de natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder water, krijgt veel aandacht.

BDOok het thema klimaatverandering en de gevolgen ervan zijn belangrijk, vooral i.v.m. de droogtes die het land kent. Eén van de initiatieven is gericht op duurzaam beheer van water door waterpompen in de gemeenschappen.

De volgende weken en maanden zullen Solid International, Broederlijk Delen en Mechelen Mondiaal via allerlei acties de projecten in Peru en Burkina Faso bekend maken bij de Mechelaar. Onder andere een wereldfilm, scholenprojecten en een mondiale kerstmarkt staan op het programma.