Wedstrijd Mechelen Mondiaal voor SDGs

Voorwaarden en reglement

Lidmaatschap van de Mondiale Raad is verplicht.

Lees de andere voorwaarden in het wedstrijdreglement.


Opgelet! Er is ook een verplichte mondelinge toelichting. Deze toelichting vindt plaats dinsdag 16 mei 2023. 

Handige tips en aandachtspunten bij het invullen van de aanvraag voor de wedstrijd

Tips en aandachtspunten

 

Jouw privacy

https://www.mechelen.be/jouw-privacy

Voorwaarden

Mijn organisatie is *

Indien niet voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze wedstrijd.

Administratieve gegevens

Gegevens hoofdzetel organisatie

Zijn de gegevens van de verantwoordelijke voor de lokale werking te Mechelen dezelfde? *

Gegevens lokale werking Mechelen

Verantwoordelijke lokale werking

Adres lokale werking

Is het rekeningnummer van een persoon of van de organisatie? *

Vul de gegevens van de rekeninghouder aan.

Administratieve gegevens partnerorganisatie

Vul de gegevens in van de uitvoerende organisatie/partnerorganisatie in het Zuiden waarvoor je middelen vraagt.

Bijkomende informatie over jouw organisatie

Geef kort aan hoe jouw organisatie door haar steun in het Zuiden bijdraagt aan de SDG's. *

Beschrijf in welke mate jouw organisatie, samen met haar partnerorganisatie in het Zuiden, via dit project bijdraagt aan Mensen, Planeet, Voorspoed, Partnerschap en Vrede (5 p's). In welke mate zitten de SDGs in het DNA van jouw organisatie? (Inspiratie: VOKA, CIFAL Flanders, Globe, SDGs.)

Bijkomende informatie project in het Zuiden

Eigenaarschap door de partner in het Zuiden.

Toekomstbestendigheid.

Ethisch handelen.

Sensibilisering.

Samenwerking in het Noorden met andere actoren rond mondiale thema's.

Engagement

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De consulent mondiaal beleid bekijkt jouw aanvraag en oordeelt of er nog bijkomende informatie nodig is. Je ontvangt een persoonlijke mail indien jouw aanvraag voldoet en werd aanvaard voor beoordeling.

 

Klik op VOLGENDE om je aanvraag na te kijken en in te dienen.