Vredesvlag 2017

21 september is door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Vrede om ‘de idealen van vrede te promoten’. Vrede vzw roept alle Vlaamse steden en gemeenten die lid zijn van het internationale netwerk Mayors for Peace op om hier de nodige aandacht aan te besteden en die dag de vredesvlag uit te hangen. Minstens 70 Vlaamse Steden en Gemeenten geven gevolg aan deze oproep en zullen de vredesvlag uithangen. Ook in Mechelen zal op 21 september de vredesvlag voor het stadhuis omhoog gehangen worden. Ook inwoners die een vredesvlag hebben, worden uitgenodigd deze uit te hangen aan gevels, balkons en ramen om de vredesboodschap nog meer kracht te geven.

Een wapperende vredesvlag in het straatbeeld in de periode van 21 september wordt stilaan een jaarlijks terugkerende traditie. Een traditie die Vrede vzw ook in 2017 wil verderzetten. 

vrede