Voor UNICEF is het duidelijk: als we willen investeren in de duurzame ontwikkeling van onze samenleving, moeten we investeren in kinderen en hun rechten. Want zij zijn onze toekomst. In 156 ontwikkelingslanden werken we rond zeven prioriteiten: gezondheid, hiv/aids, voeding, onderwijs, water, bescherming en sociale inclusie.

We focussen daarbij op de meest kwetsbare kinderen, los van geslacht, handicap, cultuur, ras of afkomst. UNICEF is ook partner van een wereldwijd project dat kinderen uitnodigt om zich mee in te
zetten voor het realiseren van de SDGs.

De klemtoon ligt hier op drie doelen die ook voor UNICEF prioritair zijn: armoede, gezondheid en klimaatverandering.

Om een verjaardagskalender van de Mondiale Raad te bestellen, mail of bel naar: 
Marleen Schouwenaars, voorzitter Mondiale Raad
0495 36 54 50 | E marleen.schouwenaars@pandora.be

unicef