sisp-medium-.jpg

Sebastian Indian Social Projects (SISP) is een kleine Indische ngo die de armste bevolkingsgroep in Zuid India – de streek in en rond Kovalam in deelstaat Kerala - op een duurzame en structurele manier wil ondersteunen, ongeacht godsdienst, kaste of sekse, via kwalitatief gratis aangepast onderwijs, sociale tewerkstelling, microkredieten en hulp bij de
materiele en mentale levensbehoeften.

Daarbij wordt samengewerkt met plaatselijke hulpverleners en overheden, zoals scholen, ziekenhuizen en bedrijven.