SDG's Algemeen

SDG's (Sustainable Development Goals) Algemeen

De SDG's of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werden in 2015 goedgekeurd door de Verenigde Naties. Het zijn 17 doelstellingen die tegen 2030 een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Om van de wereld een betere plek te maken in 2030, moeten deze doelen overal behaald worden, met de hulp van overheden, bedrijven, verenigingen en organisaties, universiteiten, scholen én burgers.

De eerste doelstelling is het beëindigen van extreme armoede. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpaken van klimaatverandering.

Ook in Mechelen gebeurt er heel wat rond deze SDG's. Zowel de stad als burgers en verenigingen nemen initiatieven die er aan bijdragen. 

De 17 doelstellingen en hun 169 subdoelstellingen en een hele waaier aan concrete indicatoren werden onderverdeeld in 5 groepen (People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership) en bestrijken zeer uiteenlopende thema's:

1. Beëindig armoede overal en in haar vormen. 

geen armoede

2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

voedselzekerheid

3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

gezondheid

4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

kwaliteitsvol onderwijs

5. Bereik gendergeijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

empowerment for women

6. Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitaire voor iedereen.

water en sanitatie

7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

duurzame en betaalbare energie

8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

waardig werk voor iedereen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

infrastructure en innovatie

10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

reduce inequality between countries

11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Veilig nederzettingen

12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

duurzame consumptie en productie

13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

klimaatverandering bestrijden

14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.

duurzaam gebruik van ocean

15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystem, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draau het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

duurzaam ecosystem

16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creeër op alle nivaeus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

duurzame ontwikkeling

17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

global partnership for sustainable development

Meer informatie:

www.sdgs.be

https://do.vlaanderen.be/SDGs