Winnaars wedstrijd Mechelen Mondiaal 2018-2019

Ruim 66 000 euro voor projecten Collectief Kanaga en Plan International België

Collectief Kanaga en Plan International België ontvangen elk 33 194 euro voor de financiering van hun projecten rond het thema ‘Kwaliteitsonderwijs’. Hiermee wordt de derde editie van de tweejaarlijkse campagne ‘Mechelen Mondiaal’ opgestart. De volgende 2 jaar zullen alle activiteiten i.h.k.v. Mondiaal Beleid een sterke link met dit thema krijgen en zal de stad activiteiten opzetten en ondersteunen om bijkomend fondsen te werven voor deze projecten.


Na de vorige 2 cycli die respectievelijk rond de thema’s ‘Kinderrechten’ en ‘Duurzaamheid’ draaiden, schoof de Mondiale Raad deze keer ‘Kwaliteitsonderwijs’ naar voor als thema. De thema’s worden telkens voorgesteld door de Mondiale Raad, het college neemt de definitieve beslissing. ‘Kwaliteitsonderwijs’ was een sterke keuze, aangezien onderwijs en levenslange vorming een cruciale rol spelen bij het emanciperen van mensen en bij het bieden van kansen op een betere toekomst.

Gekozen projecten

logoCollectief Kanaga vzw - Onderwijs en vorming voor de 70 vrouwen van 3 plattelandsgemeenten in Barouéli, Mali

In 3 gemeenten van de Cercle Barouéli in Mali krijgen plattelandsvrouwen van Coöperatieve Associatie van Karitéboterproducenten vorming o.a. rond alfabetisering. De verwerking van de kariténoten is er de belangrijkste bron van inkomsten van vrouwen op het platteland. Met het uitgebreide lesprogramma worden de materiële, economische en morele belangen van de vrouwelijke leden van de coöperatie versterkt.
In Mechelen zal Collectief Kanaga op vlak van sensibilisering vooral inzetten op culturele activiteiten, zoals een avond met spreker, fototentoonstelling of een infoavond over Mali gekoppeld aan een cultureel event met Mechelese Malinese muzikanten.
 

karite
vrouwen Mali

 

  

 

 

 

Plan International België, regio Mechelen‘Een eerlijke wereld, waarin kinderrechten vooraan staan, en meisjes gelijk zijn’, Benin

logo plan

plan campagnebeeldMet het project van Plan International België in Benin willen ze het recht op onderwijs en bescherming verbeteren. Via het aanbieden van een inclusieve beroepsopleiding en het verhogen van de capaciteit ervan moet de kans op lokale tewerkstelling verbeteren. De geldprijs wordt ingezet voor de activiteiten in Atacora, in het Noordelijk deel van het land, met een lage scholingsgraad. Er wordt gewerkt in de gemeentes Cobly, Materi, Kouandé en Pehunco. De Mechelse werkgroep van Plan International België zal bij het sensibiliseren in Mechelen over dit project vooral inzetten op Mechelse scholen en bedrijven.

Mechelen steunt nog 12 andere ontwikkelingsprojecten in de wereld
Naast Mechelen Mondiaal bestaat ook nog steeds het subsidiereglement ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’. Het reglement Mechelen Mondiaal mikt op grotere initiatieven binnen een gekozen thema, maar niet elk thema past even goed in de werking van een bestaande organisatie. We vinden het als stad ook belangrijk de waardevolle reguliere werkingen van de organisaties te steunen om zo continuïteit te verzekeren en de bestaande diversiteit in het aanbod te behouden.

Ook hier moeten de organisaties aan een aantal voorwaarden voldoen om subsidies te kunnen ontvangen en wordt hun werking door een jury beoordeeld. Op basis van de score die ze daarbij halen, wordt het subsidiebedrag bepaald. Ze krijgen dit bedrag in principe twee jaar op rij, al wordt er na één jaar wel een tussentijdse evaluatie gedaan. Via het subsidiereglement ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’ gaat dit jaar in totaal 35 760 euro naar 12 organisaties. Ze ontvangen elk gemiddeld zo’n 3000 euro, afhankelijk van de beoordeling van hun subsidiedossier.

De volgende weken en maanden zullen Collectief Kanaga, Plan International België en Mechelen Mondiaal via allerlei acties de projecten in Mali en Benin bekend maken bij de Mechelaar.