Oye LENA is een onderwijsproject in Curahuasi, in het hart van het Andesgebergte. Het project werd in april 2012 gesticht en is sinds februari 2013 een officieel geregistreerde NGO in Peru. Sinds 22 juli 2020 wordt de werking ondersteund door de gelijknamige vzw Oye LENA België.

Het project wil armoede en sociale ongelijkheid tegengaan door kinderen uit kansarme gezinnen en etnische minderheden, kinderen of jongeren met een handicap en kinderen in rurale gebieden toegang te geven tot kwaliteitsvol onderwijs. Het project streeft naar een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin de kinderen opgroeien.