Mechelen hangt Vredesvlag omhoog!

21 september is door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Vrede om ‘de idealen van vrede te promoten’ en staat dit jaar in het teken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die door de VN werden goedgekeurd. Vrede vzw roept alle Vlaamse steden en gemeenten die lid zijn van het internationale netwerk Mayors for Peace op om hier de nodige aandacht aan te besteden en die dag de vredesvlag uit te hangen. Minstens 70 Vlaamse Steden en Gemeenten geven gevolg aan deze oproep en zullen de vredesvlag uithangen. Ook in Mechelen zal op 21 september de vredesvlag voor het stadhuis omhoog gehangen worden.

Een wapperende vredesvlag in het straatbeeld in de periode van 21 september wordt stilaan een jaarlijks terugkerende traditie. Daarom roept de Vrede vzw op om ook op andere plaatsen in de stad de vredesvlag te hangen aan gevels, balkons en ramen. Meer informatie: Vrede vzw.

vrede