Mechelen draagt steentje bij aan mondiale uitdagingen

Twee ontwikkelingsorganisaties die een link hebben met Mechelen, krijgen van de stad elk 16.767 euro voor hun project rond de SDG’s in het Zuiden. De SDG's zijn 17 mondiale doelstellingen die tegen 2030 een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Artsen Zonder Vakantie (AZV) zet met de subsidie in op de gezondheidszorg van straatkinderen in Burkina Faso en Stichting Hubi & Vinciane (SHV) werkt aan kwalitatieve voedselvoorziening in Benin. Daarnaast krijgen nog twaalf andere organisaties een subsidie tussen de 1800 en 3600 euro.

AZV en SHV wonnen de wedstrijd ‘Mechelen Mondiaal voor SDGs’ en krijgen, behalve de geldprijs, ook de opdracht om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen mee onder de aandacht te brengen in hun thuisstad. 

Kleine en grote subsidies

Binnen het mondiaal beleid van Stad Mechelen wordt jaarlijks 67.070 euro vrijgemaakt voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden, opgezet door Mechelse organisaties of Mechelse afdelingen van nationale NGO’s. Het budget wordt op twee manieren verdeeld:

  • De helft van dat bedrag, 33.353 euro, wordt verdeeld in de vorm van subsidies voor kleinere projecten in het Zuiden. Dit jaar krijgen twaalf aanvragers elk een subsidie van 1895,66 euro en drie organisaties een subsidie van 3595,66 euro.
  • Daarnaast is er ieder jaar een wedstrijd, waarbij telkens een thema van de SDG’s gekozen wordt. De projectdossiers worden beoordeeld door een externe jury en er zijn maar twee winnaars: één NGO en één vierde pijler. De twee laureaten van 2021 krijgen van de stad elk een cheque ter waarde van 16.767 euro.

Laureaten

Artsen Zonder Vakantie zal het gezondheidscentrum van de Burkinese organisatie Keoogo in Ouagadougou, Burkina Faso, versterken. De focus ligt op praktische opleiding voor het gezondheidspersoneel. Zo kunnen zij de nodige spoedhulp geven aan de straatkinderen en jonge moeders die bij hen terecht komen. Het aantal straatkinderen in Ouagadougou wordt geschat op 8000. De meesten van hen komen van het platteland en zijn gevlucht voor de aanhoudende droogte of vanwege conflicten. Bijzonder zorgwekkend zijn de jonge zwangere meisjes die door hun familie verstoten worden. Artsen Zonder Vakantie slaat de handen in elkaar met de organisaties Keoogo en Dokters van de Wereld om voor deze straatkinderen gezondheidszorg te voorzien. Het project werkt aan meerdere SDG’s: Goede gezondheid en welzijn, Kwaliteitsonderwijs, Gendergelijkheid en Partnerschappen om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Het uiteindelijke doel van dit partnerschap is straatkinderen niet alleen de gezondheidszorg te geven die ze nodig hebben, maar elk kind ook te begeleiden naar een betere toekomst.

Stichting Hubi & Vinciane werd in 1982 opgericht ter nagedachtenis van Hubi Adriaens en Vinciane Van Assche. Zij wil duurzame vooruitgang realiseren, met ethisch verantwoorde projecten voor een waardiger en beter leven voor de bevolking in de regio van Borgou in Benin. De focus ligt op de strijd tegen malnutritie door projecten in drie domeinen: gezondheidszorg, onderwijs en landbouw & ondernemerschap. Het winnende project gaat over de aanleg van  gemeenschappelijke groentetuinen met irrigatie in drie dorpen. De oogsten van die tuinen zullen bijdragen aan een gezonde en evenwichtige voeding aan betaalbare prijzen. En dat het hele jaar door, ook in het droogseizoen.  De groentetuinen zullen coöperatief uitgebaat worden door een 15-tal vrouwen per dorp. Op die manier zorgen zij voor tewerkstelling en een inkomen voor 45 gezinnen. Het project beoogt de realisatie van  verschillende SDG’s: Geen honger, Goede gezondheid en welzijn, Gendergelijkheid, Eerlijk werk en economische groei.