RegioGreenTex voor een duurzame textielketen

Het EU-project RegioGreenTex streeft naar een duurzame textielketen. Het project zet in op de implementatie van een systematisch model van de circulaire economie binnen de textielindustrie in de hele EU. Dat gebeurt door het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten in en tussen regio's en clusters met betrekking tot het realiseren van een circulaire textielsector. Daarvoor is in eerste instantie een beschrijving nodig van de huidige waardeketen van het textiel en de materiaalstromen die erin rond gaan. Na een vergelijking tussen de werkelijke en de gewenste situatie, starten er innovatieprojecten op bij kmo’s die in lokaal verbonden HUBs of clusters van bedrijven zullen samenwerken.

RegioGreenTex bevordert de samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling voor de textielindustrie tussen de vier grote sectoren van de samenleving: de industrie, overheid, onderzoeksinstellingen en de bevolking. 

Jan Merckx van Cilab stelt het project voor via een geanimeerde presentatie.
Julie Poppe, projectcoördinator circulaire economie van Stad Mechelen, legt uit hoe we hier in Mechelen werk van maken.

Praktisch

  • 13.30u
  • auditorium Cultuurcentrum