sint-romboutstorencaikonproducties_toerisme_mechelen-64.jpg

Handicap International

Handicap International, gespecialiseerd in de inclusie van personen met een handicap,
zet zich in om mensen met een beperking een waardig leven te schenken.

De ngo, die vandaag actief is in 59 landen, helpt oorzaken van handicaps voorkomen, verstrekt kwaliteitsvolle zorg en ziet toe op de sociaaleconomische inschakeling van personen met een handicap.

Ook kwetsbare personen in crisissituaties, zoals natuurrampen en gewapende conflicten, krijgen steun.

De lokale groep van Mechelen zet acties op om het publiek te sensibiliseren en om fondsen te werven voor de projecten.