Noord-Zuid activiteiten in Mechelen sensibilisering

Wat is de subsidie voor sensibiliserende mondiale activiteiten in Mechelen?

De stad Mechelen wil een groter draagvlak creëren voor internationale solidariteit. Daarom is er een subsidie voor Mechelse verenigingen, NGO's, scholen, ... die een activiteit organiseren rond thema's die betrekking hebben op internationale solidariteit.

Voorwaarden zijn dat:

  • de activiteit in Mechelen plaats vindt,
  • de Mechelse bevolking gesensibiliseerd en geïnformeerd wordt rond deze thema's,
  • op alle communicatie het logo van de stad Mechelen wordt opgenomen.

Voorbeelden: een fototentoonstelling, debat, workshop, een mondiale dag of spel op school of voor jongeren, een eigen ervaring of uitwisseling toelichten, een project of werking in een land of regio in de wereld in de kijker plaatsen, ...

Wanneer vraag je het subsidiebedrag aan?

Dien de aanvraag ten vroegste zes maanden of ten laatste zes weken vóór de start van de activiteit in. Je kan deze subsidie het hele jaar door aanvragen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Per organisatie kan je maximum € 500 per jaar aanvragen, verspreid over één of meerdere activiteiten. De subsidie wordt verleend zolang de kredieten niet zijn uitgeput.

Welke regelgeving is van toepassing?

Subsidiereglement sensibiliserende Noord-Zuid activiteiten in Mechelen

Administratieve gegevens

Inhoudelijke omschrijving

Budget

Gegevens van de vereniging of afdeling in Mechelen

Soort organisatie *

Gegevens van de contactpersoon

Gegevens van de rekeninghouder

Geef het
Wanneer vindt de activiteit plaats? *
Hoe zit je activiteit in elkaar? *
Betreft het een betalende activiteit? *
Zijn er andere partners betrokken? *

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Na ontvangst wordt je aanvraag nagezien door de medewerker Internationale Samenwerking. Vervolgens wordt het voorgelegd aan het college ter goedkeuring. 

Ten laatste 2 weken vóór de activiteit ontvang je een mail met de beslissing van het college. Bij weigering ontvang je ook een motivatie.