De wereld in de klas

Wat kunnen Mechelse jongeren leren van jongeren in het Zuiden? En omgekeerd? Als antwoord op die vraag wil de Mechelse Mondiale Raad de context in het Zuiden tastbaar en concreet maken voor de Mechelse scholen. We willen de kinderen laten evolueren van een ‘ver van mijn bed’ gevoel naar verbondenheid. Van liefdadigheid naar rechtvaardigheid. We willen van hen echte wereldburgers maken, met het oog op duurzaam engagement van de jongeren en hun scholen.

De idee is om kinderen en jongeren uit Mechelen in contact te brengen met kinderen en jongeren uit de regio’s waar de leden van de Mondiale Raad actief zijn. Zo bouwen we bruggen tussen culturen en stimuleren we respect, verdraagzaamheid en wereldburgerschap. We sensibiliseren kinderen - en daardoor ook hun ouders en de school - over verschillende leefsituaties van kinderen in de rest van de wereld. Door actieve uitwisseling moedigen we betrokkenheid en gelijkwaardige relaties aan.

Concreet:

Via de projecten van de Mechelse Mondiale Raad worden Mechelse kinderen en jongeren uit het Zuiden met elkaar in contact gebracht. Dit kan gaan over:
- één of meerdere klassen
- een school (lager of secundair)
- een kinder- of jongerenwerking los van schoolverband

We brengen graag in kaart met welk aanbod we vanuit de Mechelse Mondiale Raad naar de Mechelse scholen kunnen stappen. Daarom organiseren we deze zomer hierover een bevraging. 

Vul hier de bevraging voor leden van de Mondiale Raad in. Opgelet: deze bevraging is enkel voor leden van de Mondiale Raad.

De resultaten worden besproken tijdens de Algemene Vergadering op 7 september 2021.