Bevraging project 'Mondiale school'

Mondiale School
Interessante link bij het invullen van de vragenlijst:
https://www.klasse.be/105521/wereldburgerschapseducatie-meer-dan-dikketruiendag/

In tal van Mechelse scholen bestaan al heel wat initiatieven op vlak van mondiale solidariteit.

Zo kwam de vraag om in kaart te brengen wat de Mechelse scholen op het vlak van mondiale vorming nu al doen.

Bedoeling is om die staalkaart te delen, zodat scholen met elkaar kunnen uitwisselen, bij elkaar te rade kunnen gaan of inspiratie vinden.

Ook voor de Mondiale Raad kan dit nuttige informatie opleveren om een aanbod maximaal af te stemmen op de bestaande praktijken.

Vragenlijst
Alvast bedankt om de deze vragenlijst te willen invullen tegen 21 maart 2022. Bedankt! 

Jouw privacy

Contactgegevens

Het educatieve luik van mondiale vorming

Acties in het kader van internationale solidariteit