Artsen Zonder Vakantie

Kwaliteitsvolle gezondheidszorg

Artsen Zonder Vakantie bouwt in Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo en Rwanda duurzame partnerschappen uit met 41 ziekenhuizen die ernaar streven om in vaak moeilijke omstandigheden kwaliteitsvolle gezondheidzorg aan te bieden aan hun patiënten.

Onze werking bestaat er hoofdzakelijk uit om deze partnerziekenhuizen (para)medisch, organisatorisch, materieel en technisch te versterken. Om dit te doen, organiseren we zendingen waarbij multidisciplinaire teams van (para)medische Belgische en/of lokale experts vrijwillig kennis en ervaring uitwisselen met hun Afrikaanse collega’s. We organiseren ook thematische vormingen, uitwisselingen tussen ziekenhuizen en lokale stages. Tot slot ondersteunen we met biomedische apparatuur, materiaal en naslagwerken.

Met elk partnerziekenhuis wordt op lange termijn en met respect voor de lokale context samengewerkt. Het mooiste moment is dat wanneer de samenwerking met Artsen Zonder Vakantie niet langer nodig is.

 

Ons nieuwe adres:

Artsen Zonder Vakantie

Zwartzustersvest 21

2800 Mechelen

Om een verjaardagskalender van de Mondiale Raad te bestellen, mail of bel naar: 
info@azv.be
015 400 888
www.azv.be 

azv