azv-medium-.jpg

Artsen Zonder Vakantie

Artsen Zonder Vakantie zijn 600 Belgische artsen, verpleegkundigen en technici die als vrijwilliger meewerken in Afrikaanse partnerziekenhuizen.

Tijdens hun eigen vakantie engageren zij zich om hun Afrikaanse collega’s bij te staan en op te leiden aan de operatietafel, in de ziekenzaal of in het labo.

AZV kiest voor een duurzame oplossing: uitwisseling van kennis. Door nieuwe technieken toe te passen, kunnen Afrikaanse collega’s hun patiënten beter helpen en hun kennis doorgeven aan collega’s.

Met elk partnerziekenhuis wordt langdurig samengewerkt en het mooiste moment is als AZV
niet meer nodig is. Wanneer kennis echt geneest!