Aardbeving in Turkije en Syrië: hoe kan jij helpen?

De hele wereld leeft mee met de slachtoffers van de zware aardbeving en hun naasten. Stad Mechelen doneert 10 000 euro noodhulp. Wil jij financiële of materiële steun bieden? Lees hier wat je kan doen.

In heel ons land kwam gauw een golf aan solidariteit op gang. Op verschillende locaties zamelen mensen materiële zaken zoals dekens of winterkleding in. Verschillende hulporganisaties benadrukken echter dat het momenteel beter is om financiële steun te bieden en dus geld te storten. 

Er heerst veel chaos in de getroffen gebieden en het is nog onduidelijk hoe en wanneer ingezamelde goederen daar zullen raken. Daarom is financiële steun vanuit België momenteel het efficiëntste.

Je kan een gift storten via verschillende humanitair hulporganisaties, zoals:

Dat geld zal naargelang de organisatie worden ingezet voor de eerste acute noden, zoals water, voedsel, hygiëne, onderdak, medische hulp, kinderbescherming, onderwijs ...