Noord-Zuid activiteiten: motivering voor de sensibiliseringssubsidie

Wanneer dien je het motiveringsformulier in?

Binnen de twee weken na je Noord-Zuid activiteit vul je dit formulier in ter verantwoording van je ontvangen subsidie. Als je dit niet invult wordt de subsidie terug gevorderd.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • Minstens drie foto's van de activiteit.
  • Communicatiemiddelen met logo van de stad Mechelen.
  • Aankoopticketten en bonnen die de uitgaven van de subsidie verantwoorden.

Gegevens activiteit

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De medewerker internationale samenwerking kijkt de bewijsstukken ten laatste in december van het aanvraagjaar na. Bij fraude wordt de subsidie teruggevorderd en wordt de aanvrager voor vijf jaar uitgesloten van subsidies.