Lidmaatschap Mondiale Raad Mechelen 2022

1. Wat?

De Mondiale Raad is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidbeleid, voortaan Mondiaal Beleid genoemd.

2. Wie

De Algemene Vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden:

Een afvaardiging van elk der verschillende Mechelse organisaties die gevestigd zijn in Mechelen, die een aantoonbare lokale werking hebben, die rond ontwikkelingssamenwerking/mondiaal beleid/internationale solidariteit actief zijn.

Alle personen (ten individuele titel) die zich willen inzetten voor de wereld.

3. Welke regelgeving is van toepassing?

Statuten Mondiale Raad

4
. Jouw privacy

Ik wens lid te worden van de Mechelse Mondiale Raad voor het jaar 2022 als: *

Voor organisaties is de inschrijving van een effectief en een plaatsvervangend lid vereist. Deze mogen evenwel geen politiek mandaat vervullen.

Gegevens effectief lid Algemene Vergadering Mondiale Raad

Gegevens plaatsvervangend lid Algemene Vergadering Mondiale Raad

Wat gebeurt er met mijn inschrijving?

De consulent Mondiaal Beleid neemt weldra contact met jou op in verband met jouw aanvraag tot lidmaatschap van de Mondiale Raad.
Jouw privacy.